• 18 STY 18
  • 0
  Krioterapia ogólnoustrojowa. Kolejny turnus w lutym.

  Krioterapia ogólnoustrojowa. Kolejny turnus w lutym.

  Informujemy, że rozpoczęliśmy zapisy na kolejny turnus zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej.

  Termin: 12 – 23 lutego 2018.

  Czas: od poniedziałku do piątku, od godziny 19.00.

  Serdecznie zapraszamy.

  Krioterapia ogólnoustrojowa – wskazania do stosowania

  • Zapalne choroby narządu ruchu – zwłaszcza: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, dna moczanowa, zapalenie stawów towarzyszące łuszczycy
  • Choroby zwyrodnieniowe stawów: kręgosłupa, barkowych, łokciowych, biodrowych, kolanowych i innych
  • Zespoły bólowe kręgosłupa np. w przebiegu dyskopatii
  • Zapalenia okołostawowe ścięgien, powięzi, mięśni
  • Urazy stawów i tkanek miękkich, w tym kontuzje sportowe
  • Zespoły przeciążeniowe narządu ruchu
  • Fibromialgia
  • Osteoporoza
  • Znoszenie spastyczności w rehabilitacji neurologicznej w: stwardnieniu rozsianym (SM), niedowładach spastycznych i porażeniach połowiczych, mózgowym porażeniu dziecięcym
  • Choroba Parkinsona
  • Depresja
  • Nadwaga i otyłość

   
  Działanie temperatur kriogenicznych stosowanych ogólnoustrojowo wywołuje w organizmie człowieka wiele korzystnych reakcji fizjologicznych, takich jak:

  • efekt przeciwbólowy
  • efekt nerwowo-mięśniowy
  • efekt przeciwobrzękowy
  • efekt przeciwzapalny
  • efekt krążeniowy
  • efekt immunologiczny
  • efekt poprawy nastroju
  • efekt odnowy biologicznej

   
  Efekt przeciwbólowy związany z wpływem krańcowo niskich temperatur na układ nerwowy (czynnościowe wyłączenie przez zimno receptorów czuciowych i ich połączeń z proprioreceptorami oraz zwolnienie przewodnictwa we włóknach czuciowych), układ hormonalny (wzrost wydzielania beta-endorfin) oraz działaniem metabolicznym (obniżenie stężenia mleczanów i histaminy oraz wzrost stężenia bradykininy i angiotensyny w zmienionych zapalnie tkankach).

  Efekt nerwowo-mięśniowy temperatur kriogenicznych wiąże się ze zmniejszeniem napięcia mięśni w wyniku zwolnienia przewodnictwa nerwowego i obniżenia reaktywności obwodowych zakończeń czuciowo-nerwowych oraz ze wzrostem siły mięśniowej. Natomiast temperatury kriogeniczne nie wpływają na aktywność kinazy kreatynowej, co przemawia za brakiem ich szkodliwego wpływu na mięśnie szkieletowe.

  Efekt przeciwobrzękowy związany jest z przekrwieniem tętniczym w okolicy obrzęków okołostawowych, z równoczesnym zwiększeniem filtracji włośniczkowej, poprawą drożności naczyń chłonnych drenujących przestrzeń międzykomórkową oraz zwiększeniem przepływu chłonki w naczyniach limfatycznych.

  Efekt przeciwzapalny wynika z wpływu niskiej temperatury zarówno na wydzielanie mediatorów stanu zapalnego, jak i na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną. U osób poddanych krioterapii ogólnoustrojowej – tak u chorych, jak i zdrowych – obserwuje się m.in. znamienny statystycznie spadek wartości odczynu Biernackiego i stężenia markerów stanu zapalnego. Kolejny mechanizm działania przeciwzapalnego może być związany z wpływem niskiej temperatury na stabilizację błon lizosomalnych i następowym zahamowaniem uwalniania enzymów z lizosomów . Efekt przeciwzapalny związany jest również ze zmniejszeniem nasilenia stresu oksydacyjnego.

  Efekt krążeniowy dotyczy głównie mikrokrążenia krwi. Oddziaływanie temperatur kriogenicznych na mikrokrążenie odbywa się dwufazowo. W pierwszej fazie polega na obkurczeniu lub zamknięciu zwieraczy przedwłośniczkowych w skórze, co prowadzi do zmniejszenia lub zahamowania przepływu przedwłośniczkowego i w konsekwencji utlenowana krew przez otwarte połączenia tętniczo-żylne wraca do dużych naczyń żylnych i prawego serca. W drugiej fazie dochodzi do adaptacyjnego rozszerzenia naczyń krwionośnych mikrokrążenia oraz zamknięcia połączeń tętniczo-żylnych, czego efektem jest wzrost ukrwienia tkanek, zwiększenie dowozu tlenu i substancji odżywczych do tkanek i narządów oraz zwiększenia usuwania toksyn z organizmu. Dotychczas nie wykazano istotnego wpływu temperatur kriogenicznych stosowanych ogólnoustrojowo na parametry makrokrążenia, takie jak: częstość akcji serca, wartości ciśnienia tętniczego, wartość wskaźnika skracania poprzecznego lewej komory serca i frakcji wyrzutowej serca. Kriostymulacja ogólnoustrojowa nie powoduje również zaburzeń rytmu serca oraz zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego.

  Efekt immunologiczny polega na zwiększeniu odporności komórkowej i humoralnej – według badania klinicznego obserwowano wzrost liczby i odsetka subpopulacji limfocytów: T pomocniczych, T cytotoksycznych T supresorowych, B oraz T NK – natural killers. Pod wpływem niskich temperatur dochodzi także do wzrostu w surowicy aktywności bakteriobójczej białek dopełniacza oraz immunoglobulin klasy IgA, IgG i IgM.

  Efekt poprawy nastroju – niektórzy autorzy zanotowali istotny, korzystny wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na psychikę pacjentów, wyrażający się m.in. poprawą nastroju, uczuciem relaksacji, ustąpieniem uczucia zmęczenia oraz poprawą jakości zasypiania i snu.

  Efekty odnowy biologicznej – zabiegi w kriokomorze – poprzez wspomnianą wcześniej poprawę ukrwienia tkanek i zwiększenie dowozu substancji odżywczych, a także nasilenie usuwania toksyn z organizmu i korzystny wpływ na równowagę prooksydacyjno-oksydacyjną – odmładzają, ujędrniają skórę, likwidują cellulit, a ponadto, dzięki poprawie przemiany materii, wspomagają odchudzanie. Podstawą wymienionych reakcji są procesy termoregulacji. Ich uruchomienie następuje za pośrednictwem termoreceptorów przekazujących impulsy nerwowe do podwzgórza, które zawiaduje wszystkimi wegetatywnymi i większością hormonalnych funkcji organizmu człowieka. Istnieją też doniesienia wskazujące na korzystny wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na profil lipidowy surowicy. U osób zdrowych po zakończeniu cyklu zabiegów stwierdzono zmniejszenie stężenia frakcji LDL-cholesterolu z towarzyszącym wzrostem stężenia frakcji HDL.

  Opracowanie na podstawie danych z materiałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  Odpowiedź