Mgr Dominika Gdowska

Pedagog / Doradca zawodowy i rodzinny / Specjalista ds. HR

Ukończyłam mgr studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z zakresu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam mając przyjemność pracować m.in, ze studentami, dziećmi i młodzieżą w poradni psychologiczno-pedagogicznej czy w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz pracodawcami.

Oferuję profesjonalną pomoc z zakresu:

  • terapii pedagogicznej indywidualnej oraz grupowej (mi.in. dysleksja, trudności w uczeniu się),
  • doradztwa zawodowego dzieci i dorosłych (badanie predyspozycji zawodowych, pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego, symulacja rozmów kwalifikacyjnych, testy osobowości, gry, quizy).
Kontakt

(71) 308-46-46 570-909-292

Dni pracy
Dominika-Gdowska-Reh4u