Magdalena Góra

Certyfikowany Terapeuta BI

BILATERALNA INTEGRACJA (BI), TERAPIA INDYWIDUALNA

Jest to metoda pracy z ciałem, polegająca na doskonaleniu współpracy półkul mózgowych, rozwijaniu koordynacji i współpracy obu stron ciała w płaszczyznach: góra-dół, przód-tył, lewo-prawo.
Indywidualny program ćwiczeń zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, wspiera rozwój i integrację wszystkich zmysłów oraz stymuluje połączenia neuronalne pomiędzy ruchem i funkcjami poznawczymi.

Celem terapii jest, w zależności od potrzeb, pobudzanie lub wyciszanie układu motorycznego i sensorycznego.

Terapia może być stosowana w celu przywrócenia sprawności psychofizycznej po przebytej chorobie COVID-19, wylewach, udarach oraz zawałach.

Program terapeutyczny metodą integracji bilateralnej przeznaczony jest dla dzieci i osób dorosłych, które doświadczają problemów związanych z:

  • obniżoną koordynacją obustronną;
  • trudnościami w orientacji przestrzennej;
  • nieumiejętnością różnicowania stron prawa-lewa;
  • trudnościami w przekraczaniu linii środkowej ciała zarówno w płaszczyźnie prawa-lewa jak i przód-tył oraz góra-dół;
  • niewykształconą w pełni lateralizacją;
  • niskimi umiejętnościami wykonywania ruchów sekwencyjnych;
  • słabą pamięcią i problemami z koncentracją uwagi;
  • trudnościami szkolnymi;
  • nadpobudliwością psychoruchową;
  • obniżoną świadomością własnego ciała.

Terapia może być również stosowana u sportowców w celu wytrenowania zautomatyzowanych integracyjnych funkcji, które pozwalają osiągać lepsze wyniki.

Jest możliwe łączenie programu ćwiczeń integracji bilateralnej (BI) z innymi programami ruchowymi np. z programem integracji sensorycznej (SI).

Kontakt

(71) 308-46-46 570-909-292

Dni pracy
Magdalena-Gora-Reh4u