Oferta REH4U

ok. 45 min – 80 zł

ok. 45 min – 80 zł

ok. 60 minut – 100 zł

ok. 60 min – 120 zł

Czas – częściowy ok. 45 min, całkowity ok. 60 min. Częściowy – 80 zł, całkowity – 120 zł.

ok. 60 minut – 70 zł

fala uderzeniowa, naświetlania, prądy, laser wysokoenergetyczny, krioterapia miejscowa

ok. 60 minut – 90 zł

ok. 15 minut – 35 zł

ok. 20 min – 30 zł

ok. 3-5 minut – 30 zł

ok. 10-15 minut – 30 zł

ok. 15 minut – 10 zł

ok. 5 minut – 10 zł

ok. 60 minut – 120 zł

Rehabilitacja poza Trzebnicą – 150 zł

ok. 45 minut – 20 zł

10 wejść – 150 zł

ok. 45 minut – 20 zł

10 wejść – 150 zł

Minimum 5 zabiegów

Według indywidualnych ustaleń

ok. 60 min – 200 zł wizyta  pierwszorazowa

                – 150 zł wizyty konsultacyjne

ok. 30 min- 140 zł

ok. 20 minut – 160 zł

W cenie wizyty badanie USG

ok. 20 minut – 170 zł

Kolejne wizyty – ok. 20 minut – 150 zł

Według indywidualnych ustaleń

Według indywidualnych ustaleń

ok. 60 min – 100 zł

ok. 10 min 180 zł – 1 wycinek
ok. 15 min 280 zł – 2 wycinki

 ok. 20 min – 120 zł

czas ok. 20 min – 120 zł

kontynuacja – 90 zł

1 wejście – 20 zł

karnet 10 wejść (45 min) – 150 zł

1 wejście – 20 zł

karnet 10 wejść (45 min) – 150 zł

1 wejście – 20 zł

karnet 10 wejść (45 min) – 150 zł

Wizyta 50 min, cena: 80 zł 

60 min, cena 1 wizyta 120 zł, kontynuacja 80 zł